CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG HOÀNG

Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả

kd.longhoang@gmail.com

Thứ 2 - Thứ 7 : 08:00 - 17:30

Ảnh Mã sản phẩm Giá Số lượng Chọn
Dây tròn 5 ruột mềm, bọc PVC

VCTF 5x

Liên hệ
-+
Dây tròn 4 ruột mềm, bọc PVC

VCTF 4x

Liên hệ
-+
Dây tròn 3 ruột mềm, bọc PVC

VCTF 3x

Liên hệ
-+
Dây tròn 2 ruột mềm, bọc PVC

VCTF 2x

Liên hệ
-+
Dây xúp dính

VcmD

Liên hệ
-+
Cáp ngầm 4 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC

DSTA 4x

Liên hệ
-+
Cáp ngầm 5 ruột ( 1 lõi trung tính và 1 lõi tiếp đất nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE. bọc vỏ PVC

DSTA 3x + 2x

Liên hệ
-+
Cáp ngầm 4 ruột ( 1 lõi trung tính nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC

DSTA 3x + 1x

Liên hệ
-+
Cáp ngầm 3 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC

DSTA 3x

Liên hệ
-+
Cáp ngầm 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC

DSTA 2x

Liên hệ
-+
Cáp ngầm 1 ruột đồng bọc cách điện XLPE. bọc vỏ PVC

DATA 1x

Liên hệ
-+
Cáp điện kế 2 ruột bọc cách điện XLPE, bọc vỏ PVC

MULLER 2x

Liên hệ
-+
Cáp điện lõi đồng 5 ruột ( 1 lõi trung tính và 1 lõi tiếp đất nhỏ hơn) bọc cách điện XLPE, bọc PVC

CXV 3x + 2x

Liên hệ
-+
Cáp điện lõi đồng 4 ruột, bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

CXV 4x

Liên hệ
-+
Cáp điện ruột đồng 4 lõi ( 1 lõi trung tính nhỏ hơn), bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

CXV 3x + 1x

Liên hệ
-+
Cáp điện lõi đồng, 3 ruột bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

CXV 3x

Liên hệ
-+
Cáp điện lõi đồng 2 ruột, bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

CXV 2x

Liên hệ
-+
Cáp điện lõi đồng đơn bọc cách điện XLPE, vỏ bọc PVC

CXV 1x

Liên hệ
-+
Cáp đồng 4 ruột ( 1 lõi trung tính nhỏ hơn) Bọc cách điện PVC, vỏ PVC

CVV 3x + 1

Liên hệ
-+
Cáp đồng trần ủ mềm, bện cấp 2 và ép chặt với sản phẩm >=10

CF

Liên hệ
-+
Cáp đồng trần, ủ mền, bện tròn cấp 2 và ép chặt ( C)

C

Liên hệ
-+
Dây điện 1 lõi đồng cứng vỏ bọc PVC - CV ( 16- 800mm2)

CV

Liên hệ
-+
Dây điện 1 lõi cứng vỏ bọc PVC - (CV 1.5 - 10)

CV

Liên hệ
-+
Dây điện VCTFK 2x - Dây ovan mềm 2 lớp bọc PVC

VCTFK

Liên hệ
-+
Dây điện VCSF

VCSF

Liên hệ
-+

Yêu cầu đặc biệt của khách hàng